Introductie

De Jongh IT Consultancy is gericht op het gebied van software testen, testcoördinatie/managment en advies met betrekking tot testen en kwaliteit.

Met ruim 22 jaar ervaring kan De Jongh IT Consultancy u binnen meerdere disciplines (zie skills) van dienst zijn.

De Jongh IT Consultancy is als eenmanszaak ingeschreven in het handelsregister
KvK-registratienummer: 08184058 | BTW identificatienummer: NL001650538B05

Skills

Als consultant kan ik een aantal verschillende rollen binnen uw organisatie vervullen. Op deze pagina bespreek ik een beperkt aantal voorbeelden. Een opdracht kan ook leiden tot de invulling van een combinatie van rollen.

Senior testspecialist

Intake van de testbasis (de testspecificaties). Gestructureerde specificatie van de testgevallen en uitgangsgegevens. Uitvoeren van de testgevallen (dynamisch testen). Uitvoeren van controles en reviews (statisch testen). Registreren, prioriteren en rapporteren van bevindingen. Conserveren en beheren van de testware. Coachen en begeleiden van één of meerdere testers.

Testcoördinator

Opzetten en coördineren van één of meerdere testsoorten. Opstellen van het Detailtestplan (per testsoort) op basis van het Mastertestplan. Opstellen van een detailplanning (per testsoort). Aansturen en begeleiden van één of meerdere testers. Opstellen van testgevallen en samenstellen van de benodigde testdata. Coördineren van de testuitvoering en hierin participeren. Organiseren en modereren van bevindingenoverleggen. Bewaken van de in het Detailtestplan vastgelegde afspraken. Rapporteren over de testvoortgang (per testsoort). Opstellen van het eindrapport (per testsoort).

Testmanager

Opzetten en coördineren van een volledig testproces binnen een project. Organiseren en modereren van productrisico- en teststrategiesessies. Opstellen van het Mastertestplan. Opstellen van testplanning en testbegroting. Aansturen en begeleiden van één of meerdere testcoördinatoren. Bewaken van de in het Mastertestplan vastgelegde afspraken. Rapporteren over de testvoortgang. Adviseren van de opdrachtgever over in-productie-name op basis van de testresultaten.

Scrum master

Als gecertificeerd Scrum master (PSM I) het uitdragen van de scrummethodiek en de Agile werkwijze binnen een organisatie. Begeleiden en faciliteren van het Scrumteam in al haar taken met het doel deze optimaal te laten presteren.

Curriculum

Het CV van Wouter de Jongh wordt alleen op aanvraag verstrekt. Voor een overzicht van recente opdrachten, verwijs ik u naar het overzicht op LinkedLinkedIn